Nejste přihlášen!
02.03.2016 Mírně pokročilí Gramatikas psanou odpovědí
Použití předpřítomného času je v angličtině docela obtížné. Naštěstí se s předložkami since a for pojí skoro vždycky. No jo,…
51%
25.11.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Jelikož v angličtině je prostě "yes" a "no" mnohdy považováno za hrubé, tak se v oficiálních odpovědích, používají krátké…
72%
16.11.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Další pár slovíček vztahujících se k počítatelnosti. Obě znamenají hodně, poznáte kdy se použije které?
79%
27.10.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte vždy vhodnější (někdy jsou technicky správné obě odpovědi) variantu.
69%
V angličtině je mnoho přídavných jmen, které můžeme vytvořit koncovkou -ed/ -ing . Jde v podstatě o vytvoření příčestí trpného,…
76%
Vyberte vždy jeden špatně napsaný tvar příčestí (průběhového tvaru)
60%
Doplňte sloveso do vět o minulém čase ve správném tvaru. Ukažte, že umíte i nepravidelné tvary a že víte, kdy použít minulý…
48%
Nejjednodušší seznámí s přítomným časem prostým.
43%
Co vlastně patří před podstatné jméno a proč? Komplexnější test, kde už musíte znát alespoň základní zákonitosti some a any a…
72%
29.08.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte vhodnou možnost. Samozřejmě ve většině významu je some a any identické slovíčko znamenající 'nějaký'. Gramaticky se ale…
73%
Zvládáte používat anglické kvantifikátory? Kdy použít little a kdy few. A kdy použít verzi se členem a kdy bez něj? Jedna ze…
57%
Správně spojit vedlejší věty za pomocí slovíček who, which nebo where není žádná velká věda. Ale jelikož je to přece jen trošku…
83%
Základní předložky. Nenechte se zmást tím, jak je to v češtině! Pečlivě vzpomínejte a nezapomeňte na výjimky. Anglické…
63%
Vyberte nejvhodnější tvar přídavného jména. Dejte si pozor, některá jsou špatně napsaná!
68%
27.07.2015 Začátečníci Gramatikakroužkovací test
Dokážete správně určit osobu a číslo a poznat kdy dosadíme pomocné sloveso ve tvaru 'do' a kdy ve tvaru 'does'?
81%
12.07.2015 Falešní začátečníci Gramatikadoplnění textu s výběrem
Doplňování určitých, neurčitých i nulových členů do textu. Ukažte svoje gramatické dovednosti v praxi.
60%
11.07.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
První rozpoznání kdy člen neurčitý použít a kdy ne.
74%
22.05.2015 Začátečníci Gramatikakroužkovací test
Počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable) podstatná jména dělají odjakživa problémy. Jak to zvládáte vy?
86%
22.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Lehce obtížnější příklady na počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable) slovíčka.
70%
22.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Nejzákladnější použití základních anglických předložek.
69%
21.05.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte zda ve větě musí být pomocné sloveso "do" a v jakém tvaru.
78%
20.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Základní gramatická schopnost v přítomném čase prostém.
91%