Nejste přihlášen!
10.10.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Důležitá slovíčka pokud si v Londýně chcete koupit rohlík a nechcete náhodně obejít dvacet různých obchodů. :)
34%
14.09.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Vyberte vždy nejvhodnější překlad zadaného slovíčka.
23%
27.04.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Jednoduchý text o cestě do práce namluvený s britským přízvukem. Dokážete rozumět a správně zodpovědět všechny otázky? Pusťte…
63%
01.04.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobadoplnění textu s výběrem
Doplňte nejvhodnější slovíčka do textu z připravených nabídek. Slova musí sedět gramaticky i významově.
63%
Dnes se podíváme na druhou stránku velikonoc a tou je křesťanská tématika. Zvládnet správně určit všechna slovíčka? Dejte si…
33%
10.03.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Doplňte správné zájmeno dle kontextu, můžete použít zájmena osobní, předmětná, přivlastňovací (samostatná i nesamostatná).…
49%
14.12.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Testík na nejčastější slovíčka spojená s Dnem díkuvzdání.
74%
25.11.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Jelikož v angličtině je prostě "yes" a "no" mnohdy považováno za hrubé, tak se v oficiálních odpovědích, používají krátké…
72%
19.11.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Slovíčka vhodná k popsání osobnosti a charakteru člověka. Vyberte nejpřesnější překlad zadaného slovíčka.
81%
27.10.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte vždy vhodnější (někdy jsou technicky správné obě odpovědi) variantu.
69%
07.10.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Všech 12 měsíců v jednom testu na 5 minut. Pozor na velikost písmen!
68%
05.10.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Základní slovíčka na materiály. Ať už materiály stavební nebo ceněné.
57%
Doplňte sloveso do vět o minulém čase ve správném tvaru. Ukažte, že umíte i nepravidelné tvary a že víte, kdy použít minulý…
48%
29.08.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte vhodnou možnost. Samozřejmě ve většině významu je some a any identické slovíčko znamenající 'nějaký'. Gramaticky se ale…
73%
Základní předložky. Nenechte se zmást tím, jak je to v češtině! Pečlivě vzpomínejte a nezapomeňte na výjimky. Anglické…
63%
05.08.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobana nehodící se slovíčko
Vyberte, které anglické sloveso nepatří na řádce mezi ostatní. Samozřejmě vybírejte podle významu! :)
62%
Vyberte nejvhodnější tvar přídavného jména. Dejte si pozor, některá jsou špatně napsaná!
68%
12.07.2015 Falešní začátečníci Gramatikadoplnění textu s výběrem
Doplňování určitých, neurčitých i nulových členů do textu. Ukažte svoje gramatické dovednosti v praxi.
60%
10.07.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Co všechno se dá najít na zahradě a přeložit do angličtiny:
51%
21.05.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte zda ve větě musí být pomocné sloveso "do" a v jakém tvaru.
78%
21.05.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobadoplnění textu s výběrem
Dokážete doplnit slovíčka tak, aby text dával smysl?
70%