Nejste přihlášen!
11.11.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Přídavná jména se učí nejlépe pokud si jejich význam spojíme s jiným slovíčkem. Tentokrát si vyzkoušíme antonyma, neboli…
74%