Nejste přihlášen!
19.03.2019 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Vyberte z nabídky nejvhodnější předmět / vybavení do zadaného pokoje
82%
10.10.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Důležitá slovíčka pokud si v Londýně chcete koupit rohlík a nechcete náhodně obejít dvacet různých obchodů. :)
34%
14.09.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Vyberte vždy nejvhodnější překlad zadaného slovíčka.
23%
27.04.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Jednoduchý text o cestě do práce namluvený s britským přízvukem. Dokážete rozumět a správně zodpovědět všechny otázky? Pusťte…
63%
26.03.2016 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Velikonoce jsou v plném proudu a my si o pauze v barvení vajíček můžeme vyzkoušet svou slovní zásobu. :)
57%
Poslechněte si dvakrát nahrávku a odpovězte na otázky pod ní. Pokud potřebujete můžete si samozřejmě listening pustit i…
69%
12.03.2016 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
vyberte nejvhodnější překlad sportovního náčiní v angličtině. Dejte si pozor na správný spelling! A také na různé významy slov…
51%
Vyzkoušejte si co vlastně víte o slavení Vánočních svátků v ostatní, anglicky mluvících, zemích. Procvičíte si nejen svou…
57%
14.12.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Testík na nejčastější slovíčka spojená s Dnem díkuvzdání.
74%
25.11.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Jelikož v angličtině je prostě "yes" a "no" mnohdy považováno za hrubé, tak se v oficiálních odpovědích, používají krátké…
72%
19.11.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Slovíčka vhodná k popsání osobnosti a charakteru člověka. Vyberte nejpřesnější překlad zadaného slovíčka.
81%
16.11.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Další pár slovíček vztahujících se k počítatelnosti. Obě znamenají hodně, poznáte kdy se použije které?
79%
11.11.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Přídavná jména se učí nejlépe pokud si jejich význam spojíme s jiným slovíčkem. Tentokrát si vyzkoušíme antonyma, neboli…
74%
29.10.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Základní slovíčka o počítačích. Vyberte správnou možnost.
59%
27.10.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte vždy vhodnější (někdy jsou technicky správné obě odpovědi) variantu.
69%
25.10.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Cvíčení na slovíčka - předložky. Dokážete přeložit základní, i trošku pokročilejší předložky? Vyberte vždy nejvhodnější překlad.
78%
V angličtině je mnoho přídavných jmen, které můžeme vytvořit koncovkou -ed/ -ing . Jde v podstatě o vytvoření příčestí trpného,…
76%
13.10.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Důležitá slovíčka na sychravý podzim až půjdete k anglickému doktorovi. :)
76%
02.10.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Deset základních evropských zemí. Připravte se na své prázdninové / pracovní destinace prozatím anglickou slovní zásobou.…
89%
17.09.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Většina lidí se spokojí s tím, že rozliší rostlinu od květiny. Ale kdo se chce naučit jazyk musí umět alespoň pár druhů rostlin.
71%
Co vlastně patří před podstatné jméno a proč? Komplexnější test, kde už musíte znát alespoň základní zákonitosti some a any a…
72%
29.08.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte vhodnou možnost. Samozřejmě ve většině významu je some a any identické slovíčko znamenající 'nějaký'. Gramaticky se ale…
73%
Zvládáte používat anglické kvantifikátory? Kdy použít little a kdy few. A kdy použít verzi se členem a kdy bez něj? Jedna ze…
57%
Správně spojit vedlejší věty za pomocí slovíček who, which nebo where není žádná velká věda. Ale jelikož je to přece jen trošku…
83%
Základní předložky. Nenechte se zmást tím, jak je to v češtině! Pečlivě vzpomínejte a nezapomeňte na výjimky. Anglické…
63%
13.08.2015 Mírně pokročilí Slovní zásobakroužkovací test
Jak se vyznat v závěrečných titulcích k anglickému filmu? Jak se neztrapnit popletením režiséra a producenta? Tak přesně o tom…
64%
03.08.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Pečlivě si prohlédněte přiloženou mapku a vyberte nejvhodnější možnost u každé otázky týkající se dávání směrových instrukcí.…
71%
Vyberte nejvhodnější tvar přídavného jména. Dejte si pozor, některá jsou špatně napsaná!
68%
27.07.2015 Začátečníci Gramatikakroužkovací test
Dokážete správně určit osobu a číslo a poznat kdy dosadíme pomocné sloveso ve tvaru 'do' a kdy ve tvaru 'does'?
81%
Poslechněte si jednoduché představení v angličtině a odpovězte podle nahrávky zda jsou věty pravdivé (True) či nikoliv (False)
70%
23.07.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Poslechněte si anglické otázky a vyberte nejvhodnější a gramaticky správnou odpověď.
22%
21.07.2015 Začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Kdo chce umět anglicky nesmí si plést alespoň 10 sloves.
94%
19.07.2015 Začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Zakladní slovíčka důležitá pro policejní popis osob. :)
79%
13.07.2015 Začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Jak pozdravit ve správnou chvíli správně a společensky se nepošramotit je výsostně důležité. :)
94%
11.07.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
První rozpoznání kdy člen neurčitý použít a kdy ne.
74%
22.05.2015 Začátečníci Gramatikakroužkovací test
Počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable) podstatná jména dělají odjakživa problémy. Jak to zvládáte vy?
86%
22.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Lehce obtížnější příklady na počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable) slovíčka.
70%
22.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Nejzákladnější použití základních anglických předložek.
69%
21.05.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte zda ve větě musí být pomocné sloveso "do" a v jakém tvaru.
78%
20.05.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Nepříliš složitá slovíčka na zeleninu. Dokážete si v zahraničí poručit salát?
79%
20.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Základní gramatická schopnost v přítomném čase prostém.
91%
19.05.2015 Začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Vyzkoušejte si jak zvládáte základní slovíčka o jídle!
91%