Nejste přihlášen!
10.03.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Doplňte správné zájmeno dle kontextu, můžete použít zájmena osobní, předmětná, přivlastňovací (samostatná i nesamostatná).…
49%