Nejste přihlášen!
Doplňte ve správném tvaru slovíčko v závorce. Základní rozlišení těchto dvou podstatných časů v modelových větách. Nezapomeňte…
52%