Nejste přihlášen!
Doplňte ve správném tvaru slovíčko v závorce. Základní rozlišení těchto dvou podstatných časů v modelových větách. Nezapomeňte…
52%
Doplňte sloveso do vět o minulém čase ve správném tvaru. Ukažte, že umíte i nepravidelné tvary a že víte, kdy použít minulý…
48%