Další z řady anglických domácích úkolů! :) Tipy a nápady co dělat celý týden, abychom se zlepšili v angličtině a naučili se ji používat pravidelně. Dneska s politickým kvízem a dalšími záludnostmi. :)

Anglické domácí úkoly! :) Tipy a nápady co dělat celý týden, abychom se zlepšili v angličtině a naučili se ji používat pravidelně. Dneska budeme poslouchat písničky, používat internetové slovníky a hrát jazykové hry. :)

Anglické domácí úkoly! :) Tipy a nápady co dělat celý týden, abychom se zlepšili v angličtině a naučili se ji používat pravidelně. Tentokrát se zprávami, pohledy a slovesy.

Správné použití spisovného tvaru have got má několik snadných zásad, které by každý angličtinář měl znát!

Jak se tvoří druhý a třetí stupeň přídavného jména, tedy komparativ a superlativ? A proč jsou dva způsoby? A která slova používají oba?

Jak se zorientovat v přivlastňovacích zájmenech v angličtině si nastíníme v tomto přehledu.

Jaký je rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény? V rychlosti vysvětlíme.

Základní důvody pro použití nebo nepoužití neurčitého členu v angličtině. Pro začátek stručně.

Rychlé vysvětlení základního jevu v přítomném čase a to použití koncové s u slovesa work/works a použití správného tvaru pomocného slovesa do/does