Některá množná čísla se netvoří pravidelně, tedy koncovkou -s, ale mají vlastní nepravidelný tvar. Ty základní už byste měli znát

Nepravidelné množné číslo Velká většina podstatných jmen se do množného čísla převádí pravidelně. Existují ale výjimky, které je potřeba se naučit. A nejde o žádná vědecká slovíčka, na nepravidelné množné číslo narazíte už i u slovíček jako dítě, nebo myš.   Pravidelné množné číslo Jak se tvoří pravidelné? Pro zopakování si připomeňme, že...

Přečtěte si více o této gramatice!

stučně shrnutý předminulý čas (past perfect)

past perfect (simple) - I had done - předminulý čas prostý Definice předminulého času: předminulý čas (prostý) popisuje činnost, která má dopad do doby o které mluvíme (v minulosti), ale začala ještě před tím - ve vzdálenější budoucnosti. Obvykle se užívá pokud vyprávíme něco v minulém čase a potřebuje zdůraznit posloupnost dějů. Předminulý čas...

Přečtěte si více o této gramatice!

stručný přehled předbudoucího času (future perfect)

future perfect (simple) - I will have done - předbudoucí čas prostý Definice předbudoucího času: předbudoucí čas (prostý) popisuje situaci, kdy v době v budoucnosti, o které mluvíme, bude patrný důsledek nějaké akce, která však také nastane až v budoucnosti. Opět je to jako bychom situaci, kdy použijeme předpřítomný čas celou posunuli do...

Přečtěte si více o této gramatice!

budoucí čas průběhový ve stručnosti

future continuous - I will be doing - budoucí čas průběhový Definice budoucího času průběhového: Budoucí čas průběhový popisuje jevy, které se odehrají v budoucnosti, ale v době o které mluvím se budou zrovna odehrávat. Tedy obvykle pokud vyprávím o přesném čase v budoucnosti anebo pokus se budou dít věcí najednou. Budoucí čas průběhový...

Přečtěte si více o této gramatice!

ve stručnosti popsaný předpřítomný čas

Present perfect (simple) - I have done - předpřítomný čas prostý Definice předpřítomného času: Předpřítomný čas (prostý) popisuje jev, který začal v minulosti, avšak má dopad i do přítomnosti nebo ještě trvá.  Nachází se tedy mezi minulostí a přítomností. Používá se i pro blízkou minulost (před přítomností). Předpřítomný čas jednoduše:...

Přečtěte si více o této gramatice!

Základní shrnutí budoucího prostého času pro rychlé a přehledné zopakování.

future simple - I will do - budoucí čas prostý Definice budoucího času prostého: Jediný pravý budoucí čas (narozdíl od vazby going to aj.). Popisuje nejistou nebo neplánovanou budoucnost, tedy většinu jevů v budoucnosti. Pro jistou, blízkou, plánovanou nebo jakkoliv předpovězenou budoucnost můžeme užít časy přítomné. Budoucí čas jednoduchý...

Přečtěte si více o této gramatice!

Stručně o minulém čase průběhovém

past continuous - I was doing - minulý čas průběhový Definice minulého času průběhového: Minulý čas průběhový popisuje jevy v minulosti, které však v době o které mluvíme právě odehrávaly. Např. pokud vyprávíme o přesném čase anebo říkáme, že se jedna akce se stala v průběhu jiné. Minulý čas průběhový jednoduše: Pokud se v minulosti víc věcí...

Přečtěte si více o této gramatice!

Nejrychlejší shrnutí minulého prostého času pro rychlé zopakování.

past simple - I did - minulý čas prostý Definice minulého času prostého: Popisuje jevy, které začaly a skončily v minulosti. Může popisovat i dlouhodobé jevy u kterých není třeba zdůrazňovat jejich průbeh a délku. Minulý čas prostý jednoduše: Obvyklá minulost, v které se nechcem nimrat. Základ vyprávění - říká co se stalo.   Tvoří se s...

Přečtěte si více o této gramatice!

Stručné shrnutí přítomného času průběhového. Pro zopakování nebo utřídění znalostí

present continuous - I am doing - přítomný čas průběhový Definice průběhové času přítomného: Popisuje jevy, které probíhají zrovna teď, v tomto okamžiku, anebo u kterých chceme zdůraznit jejich přechodnost či překvapivost. Přítomný čas průběhový jednoduše: použijeme ho tam, když chceme říct co se děje teď nebo něco nového, překvapivého.  ...

Přečtěte si více o této gramatice!

Stručné shrnutí přítomného času prostého, pro rychlé zopakování tohoto času či jeho osvěžení.

Present simple - I do - přítomný čas prostý Definice přítomného času prostého: Popisuje jevy které se odehrávájí v přítomnosti, ale probíhají pravidelně, stále, obvykle, nebo říká obecné pravdy, které platí stále a vždy. Přítomný čas prostý jednoduše: použijeme ho, když je něco jasné, stále a nikoho to nepřekvapí.   Tvoří se slovesem...

Přečtěte si více o této gramatice!

První ze všech časů jsme se učili už tak dávno, že ho sice umíme používat, ale pokud nechceme udělat hloupou chybu, tak se často musíme pořádně zamyslet. Není na čase si ho zopakovat?

Přítomný čas prostý Present simple - když to tak je. Přítomný čas prostý popisuje situace obvyklé, trvající nebo samozřejmé. Používá se pro vyjádření jevů, které se opakují, jsou zvykem, nebo jsou trvalého charakteru. Je to základní čas a pokud není důvod použít čas průběhový, tak vždy použijeme čas prostý I work for an international...

Přečtěte si více o této gramatice!

Pomocná slovesa ve složitějších časech, kde je jejich užití potřebné pokaždé.

Pomocná slovesa - příklady III Perfektní časy a budoucí čas s will. Aneb všude tam, kde to bez pomocného slovesa nejde. 3. Pomocná slovesa nutná pro tvorbu časů Některé časy se tvoří vždycky s použítím pomocného slovesa. Proto se v nich může stát že použijeme ve větě více pomocných sloves. Všechny perfektní  časy - předpřítomný,...

Přečtěte si více o této gramatice!

Kdy a jak správně použít pomocná slovesa do, does a did v přítomném a minulém čase prostém.

Pomocná slovesa - příklady II pomocná slovesa v přítomném a minulém čase prostém   2. Pomocná slovesa v přítomném a minulém čase prostém V minulém i přítomném čase prostém se kladné věty netvoří s pomocným slovesem. I read books. - Čtu knihy. They go to cinema every week. - Každý týden jdou do kina. It rains. - Prší. He worked for...

Přečtěte si více o této gramatice!

Užití pomocných sloves v příkladech. Začínáme základním slovesem "be"

Pomocná slovesa - příklady I některé gramatické jevy se nejlépe učí na příkladech. Pomocná slovesa nejsou výjimkou. Pro začátek si pomocná slovesa roztřídíme. Sloveso be které není vždy sloveso pomocné, ale obvykle se tak chová Pomocná slovesa pro tvorbu gramatických času v otázce a záporu: do, did Pomocná slovesa pro tvorbu...

Přečtěte si více o této gramatice!

Pomocná slovesa jsou v angličtině velmi důležitá a potkáváme se s nimi od úplného začátku. Pojďme je konečně pořádně pochopit.

Pomocná slovesa - auxiliary verbs I když máme někdy dojem, že nám pomocná slovesa hází klacky pod nohy, bez nich se anglicky nikdy nenaučíme. Co jsou zač? Pomocná slovesa jsou taková slovesa, která sama obvykle nemívají význam, ale pomáhají určit nějaký gramatický jev. Obvykle čas, způsob nebo modalitu. Jelikož sama nemívají význam (nic...

Přečtěte si více o této gramatice!

předpřítomný čas (present perfect) je jeden z nejpoužívanějších času v angličtině. Ve školách se však bere docela pozdě a spousta lidí si s ním neví rady.

Předpřítomný čas - gramatika Předpřítomný čas (present perfect) je relativně složitý gramatický slovesný jev. V tomto článku si pro začátek ukážeme jak jej správně vytvořit.   tvar slovesa pro vytvoření předpřítomného času se používá příčestí minulé (tedy tzv. 3.tvar u nepravidelných sloves) been / gone / forgotten / written / drunk u...

Přečtěte si více o této gramatice!

aneb co jsou vlastně zač, jak se používají, jak je přeložit a v kterých časech je zužitkujeme.

Nepravidelná slovesa Všichni se je učí. Málokdo si je stoprocentně jistý k čemu jsou. Seznam stovky nepravidelných sloves budí v noci hrůzou nejednoho studenta. Často se je začneme učit dřív, než víme k čemu slouží. Když se naučíme jejich použití, zapomněli jsme jejich tvary. Nevíme jestli je vlasntě minulý čast to past simple nebo past...

Přečtěte si více o této gramatice!

Základní předložky v angličtině nejsou nic těžkého. Kdo to ale nemá srovnané, tak stále dělá chyby.

Předložky in / at / on v čase Nejdůležitější anglické předložky při použití s časovými údaji. Tak jde čas - anebo nám to nejde? :) Předložky ve všech jazycích vytvářejí mnoho výjimek a nesrovnalostí a proto se zdá, že se je potřeba zapamatovat si tisíc různých způsobů jejich použití. I když v angličtině je to stejné a existuje spousta výjimek...

Přečtěte si více o této gramatice!

Přivlastňovací zájmena se v angličtině nepříjemně zdvojují. Kdo ví, jak se jmenují má však z větší části vyhráno.

My x mine? aneb přivlastňovací zájmena i nezájmena v angličtině. Trocha teorie k slovním druhům V angličtině existují dva "typy" přivlastňovacích zájmen. my / your / her / his / its / our / your / their mine / yours / hers / his / its / ours / yours / theirs Tu první skupinu jste se určitě naučili jako první. Když chci říci moje auto...

Přečtěte si více o této gramatice!

Výjimky a čechismy.

Neurčitý člen II.  Shrnutí z minule + na co si dát pozor + čechismy a výjimky Člen je jedno z nejčastějších slovíček v angličtině. Používejte ho raději více než méně. Většina podstatných jmen nesmí stát samotná. Pro užití členu určitého, číslovky či zájmeno musíte mít důvod. Pokud ho nemáte, tak užijte člen neurčitý. Kdy...

Přečtěte si více o této gramatice!

První slovíčko co se v životě naučíme se učíme obvykle i s neurčitým členem. Přitom roky trvá, než pochopíme jak členy správně používat a k čemu jsou.

Neurčitý člen co to je, kdy ho použít a k čemu nám to je V češtině členy nemáme a to vyvolává u studentů řádné zmatky. Ale o v češtině používáme různá slovíčka s podstatným jménem abychom ho upřesnili či uvedli. Např. Kup mi ten sendvič. Přineseš mi nějaké ovoce? Vem mi prosím jedno jablko. Neurčitý člen pro začátečníky vypadá dost neužitečně....

Přečtěte si více o této gramatice!

Méně je někdy více, ale vyjádřit to anglicky je vždycky více. Víceméně. :)

Množné číslo Vyjádření množství je základ gramatiky každého jazyka. V angličtině jde naštěstí o gramatiku velmi jednoduchou. I tak je však nutné si znalosti utříbit a zapamatovat několik pravidel.   Množné číslo se v angličtině tvoří připojením koncovky -s/-es k počitatelnému pravidelnému podstatnému jménu. Takže u většiny...

Přečtěte si více o této gramatice!

Kdy správně použít 'some' a kdy 'any' je pro mnoho studentů noční můra. Přitom nejde o nijak složitou gramatiku a stačí si zapamatovat pár pravidel.

Some x Any Obě slova znamenají to samé - nějaký. Kdy tedy použít které a proč? Some znamená 'nějaký'. Any znamená také 'nějaký', ale v některých případech může znamenat i 'jakýkoliv' - pak není těžké ho použít. Pokud chceme použít slovíčko 'nějaký' v kladné větě použijeme some. Pokud chceme použít slovíčko 'nějaký' v...

Přečtěte si více o této gramatice!

Někdy nestačí říct, že je něco dobré, ale je potřeba umět říci i lepší a samozřejmě nejlepší!

Stupňování přidavných jmen Nejlepší, nejefektivnější a jinak ideální způsob ohýbání jmen přídavných. :) Porovnávání / komparativ Komparativ, neboli druhý stupeň přídavných jmen používáme pokud chceme porovnat dvě skutečnosti. An airplane is more comfortable than a train, but a train is slower than an airplane.  - Letadlo je pohodlnější...

Přečtěte si více o této gramatice!

Ujasněte si jeden z prvních gramatických problémů v angličtině. Kdy použít pomocné sloveso do a kdy does a jaký je mezi nimi rozdíl?

Do x Does Základní gramatika, která se zúročí v celém přítomném čase Do a does nejsou různá slovíčka. Jedná se o dva tvary stejného slovesa. I když je do pomocné (a tedy důležitější slovíčko), jde o stejnou změnu tvaru jako u ostatních sloves. Koncovka -es indikuje třetí osobu jednotného čísla (he/she/it) v přítomném čase prostém. U...

Přečtěte si více o této gramatice!

Hned druhý anglický čas co se podle osnov učíme je docela zamotaný. Proč? Protože v češtině neexistuje jeho obdoba. My si vystačíme s jedním přítomným časem. Na co jsou tedy v angličtině dva? A jak je to s nimi a s českým videm?

Přítomný čas průběhový I am doing something – něco dělám právě teď . Jsem vprostřed dělání něčeho. Začal jsem to a ještě jsem to neskončil. Přítomný čas průběhový vyjádřuje děje, které se odehrávají právě teď. Slouží k vyjádření situací zvláštních, přechodných nebo atypických. Can you be a bit more quiet? I´m working. - Pracuji právě teď,...

Přečtěte si více o této gramatice!