Anglická gramatika | Falešní začátečníci

Pomocná slovesa - příklady II

pomocná slovesa v přítomném a minulém čase prostém

 

2. Pomocná slovesa v přítomném a minulém čase prostém

  • V minulém i přítomném čase prostém se kladné věty netvoří s pomocným slovesem.
I read books. - Čtu knihy.
They go to cinema every week. - Každý týden jdou do kina.
It rains. - Prší.
He worked for this company for twelve years. - Dvanáct let pracoval pro tuto firmu.
 
  • V záporu se musí vždy přidat pomocné sloveso. V minulém čase did, v přítomném do (kde navíc ve 3.osobě j.č. použijeme does).
  • Při použití pomocného slovesa však významové sloveso vždy použiji v infinitivu - tedy žádné works/worked ale vždy work.
I do not read books. - Nečtu knihy.
They don't go to cinema every week. - Nechodí do kina každý týden.
It doesn't rain. - Neprší.
He didn't work for this company at all. - Pro tuto firmu vůbec nepracoval.
 
  • V otázce to funguje úplně stejně. Narozdíl od vět se slovesem be se neprohazuje podmět s přísudkem.
  • Pomocné sloveso vždy stojí první. Jediné co je může předběhnout jsou tázací slova (např. who/where/why etc.) - viz koncept ASI v otázkách
Do you read books? - Čteš knihy?
Do they go often to cinema? - Chodí často do kina?
Does it rain in Mongolia? - Prší v Mongolsku?
Did you work there? - Pracoval jsi tam?
 
  • Pozor pokud ve větě už jakékoliv pomocné sloveso je (včetně slovesa be), tak se do ani did zásadně nepřidává!
Are you happy? Do are you happy?
I am not late. I am don't late.
She can not sing. She can do not sing.
They must help me!  They do must help me.

 
  • Pokud potřebujeme užít modální sloveso (must, can) v minulém čase nemůžeme ho obvykle použít napříimo a musíme použít jeho opis. např.: must = have to.
  • Opis má význam modálního slovesa, ale chová se gramaticky jako jakékoliv jiné sloveso. Tedy v otázce a záporu se přidává pomocné sloveso.
I had to go to the doctor.
We didn't have to go to school.
It wasn't allowed to smoke there.


 
Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky