Anglická gramatika | Falešní začátečníci

Pomocná slovesa - příklady I

některé gramatické jevy se nejlépe učí na příkladech. Pomocná slovesa nejsou výjimkou.

Pro začátek si pomocná slovesa roztřídíme.
  1. Sloveso be které není vždy sloveso pomocné, ale obvykle se tak chová
  2. Pomocná slovesa pro tvorbu gramatických času v otázce a záporu: do, did
  3. Pomocná slovesa pro tvorbu gramatických časů: have, will
  4. Modální slovesa: can, must, may, might
  5. Modální slovesa podmiňovacích způsobů: could, should, would, shall

1. sloveso be

chová se obvykle jako pomocné (silné) sloveso. Narozdíl od většiny pomocných sloves nese význam (něco znamená) - překládá se. Nikdy nemůžeme použít dvě pomocná slovesa v jedné větě - v přítomném čase prostém a v minulém čase prostém, tak vypadá zápor, otázka i kladná věta podobně. V otázce se pouze sloveso být prohodí s podmětem. V záporné větě se přidá pouze záporka NOT.

I am rich. - Jsem bohatý.
She is not poor. - Není chudá.
Are you happy? - Jsi šťastný?
They were at home. - Oni byli doma.
Was it correct? - Bylo to správně?
 
Průběhové časy
se vždy tvoří pomocí slovesa be a aktvního příčestí (slovesa s koncovkou -ing). Všech 6 průběhových časů tak vypadá velmi podobně a nikdy se k nim nepřidává další pomocné sloveso. Otázka i zápor se tvoří tedy stejně jako obyčejné věty se slovesem be. Sloveso be je však nevýznamové a pouze pomocné. Tudíž se nepřekládá.

I am working hard. - Pracuji těžce. (nikoliv jsem pracující těžce).
They are reading the same book. - Čtou tu samou knihu.
Are you listening? - Posloucháš?
They were watching each other. - Koukali se na sebe navzájem.

Časy s vlastním pomocným slovesem.
Samozřejmě, že i v časech, které se vždy tvoří s pomocným slovesem (have/will) potřebujeme někdy použít sloveso být. Avšak nikoliv jako sloveso pomocné, ale významové (např. být šťastný). Tvar sloves be se tak může použít i s dalším pomocným slovesem pro daný čas (will be / have been).
We will be learning all day. - Budeme se učit celý den.
They will be excited. Budou nadšeni.
He won't be there. On tam nebude.
I have not been to America. Nebyl jsem v Americe.


 
Své znalosti prohlubte zde! Doporučené materiály pro vás
Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky