Nejste přihlášen!
19.03.2019 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Vyberte z nabídky nejvhodnější předmět / vybavení do zadaného pokoje
82%
10.10.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Důležitá slovíčka pokud si v Londýně chcete koupit rohlík a nechcete náhodně obejít dvacet různých obchodů. :)
34%
03.10.2016 Mírně pokročilí Slovní zásobas psanou odpovědí
I když se většina měst v angličtině stejně jako v češtině nepřekládá, tak ta největší a nejznámější mají vlastní názvy. Pokud…
55%
14.09.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Vyberte vždy nejvhodnější překlad zadaného slovíčka.
23%
27.04.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Jednoduchý text o cestě do práce namluvený s britským přízvukem. Dokážete rozumět a správně zodpovědět všechny otázky? Pusťte…
63%
01.04.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobadoplnění textu s výběrem
Doplňte nejvhodnější slovíčka do textu z připravených nabídek. Slova musí sedět gramaticky i významově.
63%
Dnes se podíváme na druhou stránku velikonoc a tou je křesťanská tématika. Zvládnet správně určit všechna slovíčka? Dejte si…
32%
26.03.2016 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Velikonoce jsou v plném proudu a my si o pauze v barvení vajíček můžeme vyzkoušet svou slovní zásobu. :)
57%
17.03.2016 Začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Jednoduchý poslech na spellování na mix slovíček vhodný pro začátečníky
35%
Poslechněte si dvakrát nahrávku a odpovězte na otázky pod ní. Pokud potřebujete můžete si samozřejmě listening pustit i…
69%
12.03.2016 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
vyberte nejvhodnější překlad sportovního náčiní v angličtině. Dejte si pozor na správný spelling! A také na různé významy slov…
51%
10.03.2016 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Doplňte správné zájmeno dle kontextu, můžete použít zájmena osobní, předmětná, přivlastňovací (samostatná i nesamostatná).…
49%
Doplňte ve správném tvaru slovíčko v závorce. Základní rozlišení těchto dvou podstatných časů v modelových větách. Nezapomeňte…
52%
02.03.2016 Mírně pokročilí Gramatikas psanou odpovědí
Použití předpřítomného času je v angličtině docela obtížné. Naštěstí se s předložkami since a for pojí skoro vždycky. No jo,…
51%
Vyzkoušejte si co vlastně víte o slavení Vánočních svátků v ostatní, anglicky mluvících, zemích. Procvičíte si nejen svou…
57%
14.12.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Testík na nejčastější slovíčka spojená s Dnem díkuvzdání.
75%
25.11.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Jelikož v angličtině je prostě "yes" a "no" mnohdy považováno za hrubé, tak se v oficiálních odpovědích, používají krátké…
72%
21.11.2015 Začátečníci + Slovní zásobana nehodící se slovíčko
Všehochuť slovíček pro začátečníky. Vyberte to které nepatří do řady svým významem. Pokud si nejste jisti co slovíčka znamenají…
23%
19.11.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Slovíčka vhodná k popsání osobnosti a charakteru člověka. Vyberte nejpřesnější překlad zadaného slovíčka.
81%
16.11.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Další pár slovíček vztahujících se k počítatelnosti. Obě znamenají hodně, poznáte kdy se použije které?
79%
11.11.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Přídavná jména se učí nejlépe pokud si jejich význam spojíme s jiným slovíčkem. Tentokrát si vyzkoušíme antonyma, neboli…
74%
29.10.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Základní slovíčka o počítačích. Vyberte správnou možnost.
59%
28.10.2015 Začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Jenom ty nejzákladnější hudební nástroje přeložit do angličtiny. Je to tak lehké jak to vypadá?
47%
27.10.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte vždy vhodnější (někdy jsou technicky správné obě odpovědi) variantu.
69%
25.10.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Cvíčení na slovíčka - předložky. Dokážete přeložit základní, i trošku pokročilejší předložky? Vyberte vždy nejvhodnější překlad.
78%
Doplňte slovíčka do zadaného textu. Dejte si pozor, zda se jedná o aktivní, nebo pasivní (trpnou) formu přídavného jména. Každé…
46%
V angličtině je mnoho přídavných jmen, které můžeme vytvořit koncovkou -ed/ -ing . Jde v podstatě o vytvoření příčestí trpného,…
76%
13.10.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Důležitá slovíčka na sychravý podzim až půjdete k anglickému doktorovi. :)
76%
Vyberte vždy jeden špatně napsaný tvar příčestí (průběhového tvaru)
60%
07.10.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Všech 12 měsíců v jednom testu na 5 minut. Pozor na velikost písmen!
68%
05.10.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Základní slovíčka na materiály. Ať už materiály stavební nebo ceněné.
58%
02.10.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Deset základních evropských zemí. Připravte se na své prázdninové / pracovní destinace prozatím anglickou slovní zásobou.…
89%
Doplňte sloveso do vět o minulém čase ve správném tvaru. Ukažte, že umíte i nepravidelné tvary a že víte, kdy použít minulý…
48%
Nejjednodušší seznámí s přítomným časem prostým.
43%
17.09.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Většina lidí se spokojí s tím, že rozliší rostlinu od květiny. Ale kdo se chce naučit jazyk musí umět alespoň pár druhů rostlin.
71%
15.09.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Zima se blíží a bude proměnlivo. Je třeba vše správně pojmenovat, abychom byli připraveni na anglické počasí. Všechny slovíčka…
49%
Podle zadaného slovesa / podstatného jména vytvořte správnou koncovkou název povolání (přepište však celé slovíčko znamenající…
63%
Co vlastně patří před podstatné jméno a proč? Komplexnější test, kde už musíte znát alespoň základní zákonitosti some a any a…
72%
29.08.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte vhodnou možnost. Samozřejmě ve většině významu je some a any identické slovíčko znamenající 'nějaký'. Gramaticky se ale…
73%
27.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobana nehodící se slovíčko
Najděte které slovíčko nepatří mezi ostatní do řady. Samozřejmě jde o význam těchto anglických slovíček, které na řádce něco…
67%
25.08.2015 Mírně pokročilí Slovní zásobas psanou odpovědí
Dokážete vytvořit správně podstatné jméno z přídavného jména? Tato schopnost vám pomůže umět používat více anglických slov, i…
32%
Zvládáte používat anglické kvantifikátory? Kdy použít little a kdy few. A kdy použít verzi se členem a kdy bez něj? Jedna ze…
57%
Správně spojit vedlejší věty za pomocí slovíček who, which nebo where není žádná velká věda. Ale jelikož je to přece jen trošku…
83%
Základní předložky. Nenechte se zmást tím, jak je to v češtině! Pečlivě vzpomínejte a nezapomeňte na výjimky. Anglické…
63%
17.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Základní státní zřízení a vedení státu. Všechna slovíčka jsou myšlena obecně, takže nevypisujte jak se podobné instituce…
48%
15.08.2015 Začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Jak správně pojmenovat pokoje v anglickém bytě. Poslechněte si anglická slovíčka a pečlivě přepište co slyšíte.
58%
13.08.2015 Mírně pokročilí Slovní zásobakroužkovací test
Jak se vyznat v závěrečných titulcích k anglickému filmu? Jak se neztrapnit popletením režiséra a producenta? Tak přesně o tom…
64%
11.08.2015 Začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Poplést si dny v týdnu může pokazit dovolenou / povýšení v práci / rande a mnoho dalšího. Předejděte katastrofě v našem…
57%
09.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Anglická slovíčka o přírodě. Poslechněte si nahrávku a přepište co slyšíte.
57%
07.08.2015 Začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Poslechněte si namluvená anglická slovíčka na téma povolání a pečlivě přepište to co slyšíte. Dávejte si pozor, která slovíčka…
52%
05.08.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobana nehodící se slovíčko
Vyberte, které anglické sloveso nepatří na řádce mezi ostatní. Samozřejmě vybírejte podle významu! :)
62%
03.08.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Pečlivě si prohlédněte přiloženou mapku a vyberte nejvhodnější možnost u každé otázky týkající se dávání směrových instrukcí.…
71%
Vyberte nejvhodnější tvar přídavného jména. Dejte si pozor, některá jsou špatně napsaná!
68%
01.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobadoplnění textu
Doplňte správně charakteristiku v textu použitím vhodných stupňů přídavných jmen.
53%
27.07.2015 Začátečníci Gramatikakroužkovací test
Dokážete správně určit osobu a číslo a poznat kdy dosadíme pomocné sloveso ve tvaru 'do' a kdy ve tvaru 'does'?
81%
Poslechněte si jednoduché představení v angličtině a odpovězte podle nahrávky zda jsou věty pravdivé (True) či nikoliv (False)
70%
23.07.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Poslechněte si anglické otázky a vyberte nejvhodnější a gramaticky správnou odpověď.
22%
22.07.2015 Začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Pozorně si pusťte nahrávky a napište dané slovíčko (slovní spojení) anglicky. Pečlivě si překontrolujte, zda ho máte správně…
55%
21.07.2015 Začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Kdo chce umět anglicky nesmí si plést alespoň 10 sloves.
94%
19.07.2015 Začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Zakladní slovíčka důležitá pro policejní popis osob. :)
79%
17.07.2015 Začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Základní slovíčka, tedy pokud standardně doma chováte deset zvířat.
64%
15.07.2015 Začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Nejjednodušší slovíčka na zvířátka na farmě aneb někde se začít musí. ;)
64%
13.07.2015 Začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Jak pozdravit ve správnou chvíli správně a společensky se nepošramotit je výsostně důležité. :)
94%
12.07.2015 Falešní začátečníci Gramatikadoplnění textu s výběrem
Doplňování určitých, neurčitých i nulových členů do textu. Ukažte svoje gramatické dovednosti v praxi.
60%
11.07.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
První rozpoznání kdy člen neurčitý použít a kdy ne.
74%
10.07.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Co všechno se dá najít na zahradě a přeložit do angličtiny:
51%
08.07.2015 Začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Základní slovíčka o lidském těle. Velmi užitečné, při koupi oblečení anebo u doktora. ;)
56%
06.07.2015 Začátečníci + Slovní zásobadoplnění textu
Dokážete poznat příbuzenský vztah dle popisu?
72%
04.07.2015 Začátečníci Slovní zásobana nehodící se slovíčko
Jednoduché dvojice na slovíčka z rodiny - co k nim nepatří?
86%
03.07.2015 Začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
nejjednodušší slovíčka o rodině
58%
02.07.2015 Začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Poplést si vlak s tramvají nebo místo na nádraží dojet na letiště je velmi nepříjemné - naučte se slovíčka a předcházejte…
57%
22.05.2015 Začátečníci + Slovní zásobadoplnění textu
Jednoduché představení. Zvládnete to podobně?
72%
22.05.2015 Začátečníci Gramatikakroužkovací test
Počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable) podstatná jména dělají odjakživa problémy. Jak to zvládáte vy?
86%
22.05.2015 Začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Základní slovíčka na povolání.
50%
22.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Lehce obtížnější příklady na počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable) slovíčka.
70%
22.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Nejzákladnější použití základních anglických předložek.
69%
21.05.2015 Falešní začátečníci Gramatikakroužkovací test
Vyberte zda ve větě musí být pomocné sloveso "do" a v jakém tvaru.
78%
21.05.2015 Začátečníci + Slovní zásobana nehodící se slovíčko
Které jídlo nezapadá mezi ostatní?
77%
21.05.2015 Falešní začátečníci Slovní zásobadoplnění textu s výběrem
Dokážete doplnit slovíčka tak, aby text dával smysl?
70%
20.05.2015 Začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Základní slovíčka o barvách. Jistě je zvládnete.
76%
20.05.2015 Začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Nepříliš složitá slovíčka na zeleninu. Dokážete si v zahraničí poručit salát?
79%
20.05.2015 Začátečníci + Gramatikakroužkovací test
Základní gramatická schopnost v přítomném čase prostém.
91%
19.05.2015 Začátečníci Slovní zásobakroužkovací test
Vyzkoušejte si jak zvládáte základní slovíčka o jídle!
91%
19.05.2015 Začátečníci Slovní zásobas psanou odpovědí
Dokážete napsat správně slovíčka o jídle?
71%