Anglická gramatika | Začátečníci +

present continuous - I am doing - přítomný čas průběhový

Definice průběhové času přítomného: Popisuje jevy, které probíhají zrovna teď, v tomto okamžiku, anebo u kterých chceme zdůraznit jejich přechodnost či překvapivost.
Přítomný čas průběhový jednoduše: použijeme ho tam, když chceme říct co se děje teď nebo něco nového, překvapivého.
 
  • Tvoří se gerundiem (tvarem s koncovkou -ing) a slovesem být v přítomném čase.
  • Koncové -s jako v prostém čase, v čase průběhovém není.
  • Nepřidává se žádné pomocné sloveso ani v otázce ani v záporu, jelikož všechny tvary mají sloveso být což je silné sloveso.
 

Příklady přítomného času průběhového:

Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky