Anglická gramatika | Začátečníci +

Přítomný čas prostý

Present simple - když to tak je.

  • Přítomný čas prostý popisuje situace obvyklé, trvající nebo samozřejmé.
  • Používá se pro vyjádření jevů, které se opakují, jsou zvykem, nebo jsou trvalého charakteru.
  • Je to základní čas a pokud není důvod použít čas průběhový, tak vždy použijeme čas prostý
I work for an international company. I live in Prague. I am thirty. - Pracuji pro mezinárodní společnost. Žiji v Praze. Je mi třicet. = vše jsou trvalé, nepřechodné jevy.
We go to the gym every Thursday. - Chodíme do fitka každý čtvrtek. = jev pravidelný, opakující se.
Water boils at hundred degrees. - Voda vaří při sto stupních. = vždy platící, samozřejmé
 

TVORBA PŘÍTOMNÉHO ČASU prostého

Přítomný čas prostý se tvoří použitím slovesa ve stejném tvaru jako je infinitiv. 
They go to school every morning.
We like to read books.
I know this restaurant very well.


Koncové -s ve třetí osobě jednotnéno čísla.
Jediná záludnost je ve třetí jednotného čísla kde se ke slovesu přidává koncové -s. Je to pouze v jednotném čísle a dejte si dobrý pozor na správnou identifikaci třetí osoby. Co je v jednotném čísle a nejsem to já, ani ty je třetí osobou. Jde o osobu pouze gramatickou, může se samozřejmě jednat i o předmět, zvíře nebo abstraktní pojem.

He works in Brno.
It rains in England very often.
Paul knows your mom.
The dog eats ham.


Otázka: v otázce si musíme dát pozor zda věta obsahuje silné (pomocné sloveso) a nebo ne.
Jestli silné sloveso ve větě je, vytvoříme otázku pouhým prohozením slovosledu - sloveso umístíme před podmět.
She is pretty. - Is she pretty?
They can help. - Can they help?
He must leave. - Must he leave?Pokud ve větě silné sloveso není tak slovosled zachováme a přidáme pomocné sloveso do.
You like chips. - Do you like chips?
We watch TV. - Do we watch TV?
Paul and Peter work in a bank. - Do Paul and Peter work in a bank?


Navíc pokud jde o větu ve třetí osobě jednotného čísla (použili jsme koncové -s), tak se ono s přesune ke slovíčku do a vytvoří does. Původní sloveso se tak opět použije v infinitivu.
Susan cooks every evening. - Does Susan cook every evening?
The dog barks all the time. - Does the dog bark every time?
It snows every winter. Does it snow every winter?


Zápor: se řídí stejnými pravidly jako otázka. Jde o to zda je ve větě již silné slovíčko (a pak se pouze přidá záporka not) a nebo není a pak se musí přidat pomocné sloveso do/does


I am old. - I am not old.
They must learn more! - They mustn't learn more!
We know many people here. - We don't know many people here.
She live on her own. - She doesn't live on her own.

 

použití

porovnejte věty s větami v průběhovém čase. 
I work here for twenty years. x Be quiet, I am working!
She drinks three litres of water every day. x She is drinking my coctail.
They sing in a band. x Look, there is the boss singing on the street.
She drives to work every day. x You can't speak with her, she is driving now.


Pokud jde o opakovanou, stálou nebo trvalou činnost použijeme prostý čas. Pokud se něco děje teď nebo je to přechodné užijeme průběhový čas.

Všechny slovíčka určující jak často něco děláme: often, sometimes, never, every day, once a year etc. se vždy pojí s prostým časem.

 
Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky