Anglická gramatika | Falešní začátečníci

Pomocná slovesa - příklady III

Perfektní časy a budoucí čas s will. Aneb všude tam, kde to bez pomocného slovesa nejde.

3. Pomocná slovesa nutná pro tvorbu časů

  • Některé časy se tvoří vždycky s použítím pomocného slovesa. Proto se v nich může stát že použijeme ve větě více pomocných sloves.
  • Všechny perfektní  časy - předpřítomný, předminulý, předbudoucí - používají pomocné sloveso have. Anebo jejich tvary (had, has).
  • Není možné vytvořit větu v tomto čase bez pomocného slovesa have. A to ani větu kladnou.
  • Sloveso have je pomocné pouze v perfektních časech - v ostatních časech jde o obyčejné sloveso.
I have been to Hungary.
Have you seen Jack?
I had have breakfast.


 
  • Při použití slovesa být se použije jak pomocné sloveso have (bez kterého to nejde) i sloveso být najednou. Sloveso být však v tuhle chvíli není pomocné.
He has been my friend since five.
Have you been at the party?

They will have been there.  v předbudoucím čase (kde je gramatický čas vždy tvořen vazbou will have) se tak může stát, že máme vedle sebe tři slovesa, která mohou být braná jako pomocná!

 
  • U budoucího času platí úplně to samé, akorát že pomocné sloveso je will.
I will be there.
Will you marry me?
They won't like it.
I will have to work harder at the university..


 
  • V předpřítomném čase se může stát, že ve větě použijeme i pomocné sloveso have i modální sloveso. V podstatě jde o minulý čas od modálního slovesa.
  • Obvykle však použijeme pouze slovesa s podmiňovacím významem - should, could, would, may, might. Nelze takto použít například can a must. 
I should have helped her. - Měl jsem ji pomoci.
They could have called me. - Mohli mi zavolat.
A dog might have eaten my birthday cake! - Pes mi mohl sníst můj narozeninový dort.
 
Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky