Anglická gramatika | Mírně pokročilí

Předpřítomný čas - gramatika

Předpřítomný čas (present perfect) je relativně složitý gramatický slovesný jev.
V tomto článku si pro začátek ukážeme jak jej správně vytvořit.

 

tvar slovesa

pro vytvoření předpřítomného času se používá příčestí minulé (tedy tzv. 3.tvar u nepravidelných sloves)
been / gone / forgotten / written / drunk
u pravidelných sloves se příčestí minulé tvoří úplně stejně jako minulý čas, tedy přidáním koncovky -ed

worked / played / stayed / called

 

Pomocné sloveso

ve všech tvarech předpřítomného času se vždy užívá sloveso HAVE
jde o sloveso pomocné (neboli lidově řečeno silné) a ve stejné větě tedy nemůže být použito žádné další "silné" pomocné sloveso (be/can/must/would)
stejně jako v přítomném čase s pomocným slovesem do, se tvar mění ve třetí osobě jednotného čísla. Použijeme tedy HAS
 

Finální tvar

Ve všech tvarech a typech vět v předpřítomném čase musí být pomocné sloveso have a příčestí minulé významového slovesa. Nemůže se stát, že tam nějaká část bude chybět. Nikdy. A to ani v oznamovacích větách, otázce nebo v záporu. Narozdíl třeba od přítomného, nebo minulého času, kde se sloveso do / did v oznamovací větách používá výjimečně.
 

Přiklady předpřítomného času

I have known Jim for ten years.
She has written many English books.
He has gone to Paris, he is on holiday.
I've just cut my finger!

Have you seen Paul?
Has she answered your e-mail already?
Where have you been?

She hasn't eaten anything today.
They haven't been skiing this year.

 

Použití

použití předpřítomného času je relativně složité a je vysvětlené v dalším článku. Jenom ve stručnosti, kdy použít předpřítomný čas.

Pokud akce začala v minulosti a ještě trvá (nebo je z ní nějak výsledek do přítomnosti)
I have lost my keys. - Ztratil jsem klíče. V minulosti, ale ještě pořád je nemám.
Pokud se akce stala teď - před chvílí, takže v nedávné minulosti.
I've just seen Tom. - Zrovna jsem viděl Toma. Před chviličkou.
Pokud se jedná o první (případně několikátý, ale konkrétní počet) příklad této činnosti v životě.
I have read only one English book in my life. - Četl jsem jenom jednu anglickou knihu v životě.
She has lost his wallet for second time. - Po druhé ztratila svou pěněženku.
Když se jedná o obecnou zkušenost (něco jsem zažil, viděl, četl) a je jedno kdy to bylo. Jako kdyby tam vždy bylo in my whole life (za celý život)
I have never read Shakespeare. - Nikdy jsem nečetl Shakespeara. 
She has been to India. - Byla v Indii. 
 
Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky