Anglická gramatika | Začátečníci +

Neurčitý člen II. 

Shrnutí z minule + na co si dát pozor + čechismy a výjimky

 • Člen je jedno z nejčastějších slovíček v angličtině. Používejte ho raději více než méně.
 • Většina podstatných jmen nesmí stát samotná. Pro užití členu určitého, číslovky či zájmeno musíte mít důvod. Pokud ho nemáte, tak užijte člen neurčitý.

Kdy neurčitý člen musím použít

 • U každé podstatného jména, které je počitatelné a je v jednotném čísle u kterého není důvod použít člen určitý, číslovka ani zájmeno.
 

Kdy neurčitý člen nesmím použít

 • U množného čísla. a books Můžeme použít slovíčko some There are some books on the shelf.
 • U nepočitatelného podstatného jména. a moneyMůžeme opět použít slovíčko some There is some money on the table.
 • Pokud je věc definovaná (užijeme určitý člen) the biggest chair / the capital city
 • Když o věci mluvíme po několikáte (užijeme určitý člen) I bought a sandwich. The sandwich was very tasty.
 

Na co si dát pozor + výjimky

U některých skupin slov se neurčitý člen nepoužívá. Zejména jde o:
 • Vlastní jména Paul / John / Kerry
 • Zeměpisné názvy (pokud člen náhodou mají, vždy se jedná o určitý člen) Africa / New York / Mt Everest + the Atlantic / the Sahara
 • U jídel dne. A  breakfast / a lunch / a  dinner etc. (pozor u rozvíjejícího přívlastku se člen naopak použije i zde a small healthy breakfast)
 • U podstatných jmen s číslovkou. a Room 13 /  a Question 17
 • Názvy dnů a měsíců. a Monday / a January
 • V některých vazbách (při užití předložky) - I go by a car.
 

Čechismy a neurčitý člen

Mnoho studentů má problém pochopit k čemu neurčitý člen je a proč ho používat. Časem se však naučí kam ho dát a dál nad tím nepřemýšlí.

Když pak chtějí přeložit větu On bude nějaký umělec.
Použíjí slovíčko some- nějaký. He must be some artist.


Což není správně. Není potřeba použít slovíčko some jelikož a/an jakožto člen neurčitý jasně říká, že věc / osoba není určená. A je tedy nějaká.
Správně tedy He must be an artist.
Obdobně:
There is a man outside / There is some man outsite. - Venku je nějaký muž.
Can I borrow a pen? Can I borrow some pen? - Mohu si půjčit nějakou tužku?


Slovíčko some můžeme použít (a obvykle použijeme) místo neurčitého členu u podstatných jmen nepočitatelných anebo v množném čísle.
I need some money.
There is some milk in the fridge.
I bought some vegetables in the market.

Nepoužít some není gramatická chyba, ale je obvykle zvykem to dělat. Nepoužití neurčitého členu v této situaci ale chybou je.


 
Své znalosti prohlubte zde! Doporučené materiály pro vás
Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky