Anglická gramatika | Začátečníci

Množné číslo

Vyjádření množství je základ gramatiky každého jazyka. V angličtině jde naštěstí o gramatiku velmi jednoduchou. I tak je však nutné si znalosti utříbit a zapamatovat několik pravidel.

 

Množné číslo se v angličtině tvoří připojením koncovky -s/-es k počitatelnému pravidelnému podstatnému jménu.

Takže u většiny podstatných jmen to vypadá takto:
1 car -> 2 cars
1 dog -> 2 dogs
1 son -> 2 sons

  • Koncovka -es se přidává pokud slovo končí na -s/-ss/-sh/-ch/-x 
  • Prostě na jakoukoliv hlásku, která by svým syčením přehlušila naše koncové -s vyjadřující množné číslo.
  • Jde o pravidlo stejné jako například u sloves v přítomném čase ( ve 3. osobě j.č. například he works ale he washes) . 
příklady množných čísel:
buses  /  misses  /  trashes  / matches  /  boxes
Pozor existují dvě výjimky: tomato a potato, které mají koncovku es i když na takovou hlásku nekončí. Tedy tomatoes a potatoes.
Ostatní slovní druhy u podstatného jména nejsou množným číslem ovlivněny, jelikož angličtina samozřejmě neskloňuje
one yellow school bus -> two yellow school busses
the beautiful lady -> the beautiful ladies
Pozor si však musíme dát na několik věci, které se v množném čísle přece jenom mění​
  • V množném čísle nikdy nesmí stát neurčitý člen! A car -> cars (nebo some cars / the cars), nikdy ale a cars.
  • Určitému členu množné číslo nevadí. The train -> The trains . Více v kapitole o členech.
  • V přítomném čase se u slovesa v třetí osobě jednotného čísla ( on / ona / ono) přidává koncové -s.  U množného čísla však nic takového není, takže si na to dávejte pozor! My brother works in the office. My brothers work in the office.
Některá  podstatná jména tvoří tvary množného čísla zcela nepravidelně a je nutné se je naučit.
man --> men; woman --> women; mouse --> mice; fish --> fish; leaf -->leaves; knife -->knives; foot --> feet ; tooth --> teeth

Pokročilejší gramatika množných čísel

Nepočítatelná podstatná jména nemají množné číslo, některá ale mohou být počítatelná v jistém kontextu či v závislosti na významu.

She´s got nice blond hair.  x  There are two blond hairs in my soup.

Printer is out of paper.  x  I would like to buy three papers please.      

I got the job because of my experience. x .During my trips I had some funny experiences.

 

Některá podstatná jména naproti tomu nemají jednotné číslo (obvykle když mají dvě části) něco jako česká pomnožná (nůžky, kalhoty)

glasses / binoculars/ scissors / pyjamas / trousers / jeans etc.

My jeans are too long

Those are nice glasses.

I bought a new pair of binoculars (a pair = pár, u pomnožných slov ve významu jedny)               

 

Pozor, ne všechna podstatná jména končící na „s“ jsou v množném čísle.

Maths / politics/ gymnastics / news etc.
Maths is my favourite subject. 
When is the news on TV?


 

Některá podstatná jména která vyjadřují větší společnost (skupinu) lidí můžeme brát jako kdyby byla množná.

The government want to help people. - vláda chce (sice 1 vláda , ale je to skupina lidí = užíváme jako množné číslo. wants je ale také možné použít.)

The family visit me every month. - rodina mě navštěvuje (opět 1 rodina, ale vyjadřuje více lidí. visits je ale také možné.)

 

Naopak o několika věcech můžeme uvažovat jako o jednom balíku a můžeme je brát jako jednotné číslo. Například o penězích / čase / vzdálenosti.

Three thousand crowns (korunas) was stolen from my wallet. Uvažujeme 1 roličku/ balík peněz použijeme jednotné was nikoliv were.

Ten years in prison is a long time to think. 1 trest - deset let. Nebereme to jako 10x 1 rok. Užijeme jednotné is nikoliv are.

Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky