Anglická gramatika | Začátečníci +

Přítomný čas průběhový

I am doing something – něco dělám právě teď . Jsem vprostřed dělání něčeho. Začal jsem to a ještě jsem to neskončil.

  • Přítomný čas průběhový vyjádřuje děje, které se odehrávají právě teď.
  • Slouží k vyjádření situací zvláštních, přechodných nebo atypických.
Can you be a bit more quiet? I´m working. - Pracuji právě teď, proto chci aby ostatní byli potichu.
We can go shopping now. It´s not snowing any more. - Přestalo sněžit = teď zrovna už nesněží, můžeme tedy jít nakupovat.
Where is your boss? He is phoning. He can´t speak to you now. - Ptáme se kde je šéf, ale teď zrovna nemůže – teď telefonuje

TVORBA PŘÍTOMNÉHO ČASU PRŮBĚHOVÉHO

Všechny průběhové časy (existuje totiž nejen v přítomném čase, ale i v minulém, budoucím aj.) se vždy tvoří přidáním koncovky -ing ke slovesu a použitím slovesa být. Jelikož se jedná o průběhový čas přítomný použijeme sloveso 'být' v přítomném čase tedy am/are/is.
I work --> I am working now.
He sleeps --> He is sleeping.

Použití slovíčka 'now' není nutné. Průběhový čas vyjadřuje to samé. Všimněte si, že koncové -s/-es z třetí osoby j.č (works/sleeps/does) nemá žádný vliv na tvar průběhového času.
Několik psaných výjimek:
Pokud sloveso končí na -e: (nevztahuje se na koncovku -ee : see - seeing) hope – hoping dance – dancing (výjimka be -being)
Pokud sloveso končí na -ie: die – dying lie – lying tie – tying.
Pokud sloveso končí na samohlásku + souhlásku a na posl.slab. je přízvuk, dvojí se přidáním -ing koncová souhláska. stop – stopping plan – planning get - getting
Otázka: se tvoří stejně jako v čase prostém pokud věta obsahuje sloveso být – prohozením slovosledu.
He is working – Is he working?
She is having a shower – Is she having a shower?
Zápor: se tvoří pouhým přidáním záporky not
He is working – He is not working.

POUŽITÍ

Pokud se něco děje teď, v čase kdy mluvíme použijeme přítomný průběhový čas:
You can´t speak with him, he is having a shower.
SMS: „Call me in 20 minutes, I am driving.“
Průběhový čas se sice váže k probíhající aktivitě (která někdy začala a ještě neskončila) ale nemusí probíhat zrovna teď.
I am reading a very interesting book. - Nemusím jí číst zrovna teď ale ještě jsem ji nedočetl, tudíž jsem v průběhu děje.
They are learning Polish, they want to visit Warsaw. - Nemusí se učit v tento moment, ale učí se průběžně delší dobu.
Dále se průběhový čas použije i když mluvíme o nějakých změnách v poslední době. (Změna se málokdy stane ihned ;)
(Většinou spojených se slovesy změnu vyjadřující: get/ change/ become/ increase/ rise/ fall/ grow/ improve/ begin/ start)
Is your English getting better?
Our living standard is rising very fast.
The world is changing!

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

In doesn´t snow much in autumn.
I read every night before I go to bed.
He works in his own company.
Permanentní situace
My parents live in Prague for all their lives.
He writes letters all the time.

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

We can go out now, it´s not snowing now.
I´m reading an interesting book.
He can´t go with us. He is working.
Přechodné situace
I´m living with my friend until I find my own place.
He is writing a lot of letters today.
Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky