CEET, s.r.o.

Liberecký kraj | Česká Lípa
0 0
nabízíme kurzy ve všech jazykových úrovních a nejrůznějšího zaměření využíváme především tzv. komunikativní metodu, při níž se klade důraz na ústní interakci v cizím jazyce, neopomíjí se ale ani další složky
vyučovací hodiny jsou metodicky strukturované: od počátečního „warm-up“ přes procvičování probírané látky nejrůznějšími metodami až po závěrečné shrnutí výuka postupně přechází od aktivit řízených (controlled activities), přes aktivity polořízené (semi-controlled activities), až po aktivity volné (free activities), které studenta nutí k samostatným úvahám, produkci a tvorbě vlastních projektů Závěrečné hodnocení a certifikáty každý student obdrží po absolvování kurzu a úspěšné závěrečné zkoušce certifikát s údaji o své aktuální jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce navíc je mu poskytnuto slovní hodnocení včetně doporučení, jak dále ve studiu cizího jazyka pokračovat součástí certifikátu může být též vyplnění Evropského jazykového pasu

Nestranné hodnocení této jazykové školy a názory ostatních uživatelů

Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Na seznam jazykovek dle kraje - angličtina v Libereckém kraji
Na seznam jayzkových škol dle okresu - angličtina v okrese Česká Lípa