Testy na poslech

Když se učíme cizí jazyk, a angličtina není výjimkou, je velmi důležité používat všech audiovizuálních pomůcek. Proč? Jinak skončíme jako mnoho ztracených studentů se schopností vyjmenovat všechny gramatické časy a nepravidelná slovesa a přitom nedají dohromady jedinou kloudnou větu v reálném životě a ztrácí se v konverazci.

V každém rozhovoru je stejně důležité poslouchat a mluvit. Jinak to není dialog ale monolog. Když ale špatně rozumíme, jak můžeme smysluplně odpovídat. A v angličtině je to dvakrát těžší. Není nic neobvyklého, že nerozumíme pouhým několika slovíčkům, ale tak se z toho "vystresujeme", že se nám úplně zatmí a nejsme schopni ze sebe vymáčknout jediné anglické slovíčko.

Samozřejmě, nejlepší způsob je pilovat konverzaci s rodilým mluvčím, ideálně každý den. Ne všichni ale mají takové možnosti, ať už časové nebo finanční. Proto je důležité se zaměřit na poslech a poslechová cvičení. 

Pasivní poslech je přirozenou součástí výuky a měli bychom ho využívat co nejčastěji. Jak to vypadá? Prostě si pustíme cokoliv v originálním znění (ideálně v angličtině ;) - oblíbenou písničku, zprávy na BBC anebo film s titulky. Při pasivním poslechu se nezatěžujeme hlasu rozumět - písničku si užijeme, u filmu si čteme české titulky, ale i tak přízvuk, intonace, tok řeči, ale i neznámá slovíčka si najdou cestu do našeho mozku. A vy proto nemusíte nic dělat.

Aktivní poslech už je jiná písnička. Při něm se snažíme systematicky všemu co slyšíme porozumět. Nebojíme se pustit si píseň vícekrát anebo znovu přetočit složitější scénu ve filmu. Každý student však musí najít přirozený balanc mezi prácí a užitkem - nemusíme vždy všechno chytit na 100% a učení nás MUSÍ vždy bavit. Když mě písnička na potřetí nebaví, pustím si jinou. Ve filmu stačí když pochopím o co v ději jde a posunu se dál - i když mi nějaká slovíčka unikla. 

Testy na aktivní poslech jsou vhodnou pomůckou k doplnění takovýchto cvičení. My nabízíme několik druhů anglických testů na poslech.

  • Test na rozpoznání slovíček - lektor vám anglicky vysloví slovíčko a vy napíšete co slyšíte. Zde se nenechte odradit jednoduchými tématy slovíček - důležité je zda jim rozumíte. Příklad je třeba tento test na slovíčka o přírodě
  • Test s poslechem v celku - lektor vám přečte úryvek textu nebo nějakého vyprávění. Není důležité porozumět každému slovu, ale pochopit o čem se mluví a zapamatovat si důležitá fakta, tzv. key words. Zkusit můžete představení v angličtině
  • Test na základ konverzace - lektor čte otázky a vy vybíráte odpověď. Tak si můžete efektivně nacvičit základy konverace. Navíc propojujete více mozkových center a jak je dokázáno, čím více smyslů do výuky zapojíme, tím více si ve výsledku zapamatujeme. Zkuste nejjednodušší test na otázky.

Angličtina není jen gramatika a slovní zásoba. Nezapomínejte "posilovat" i vaše další anglické svaly - poslech, mluvený projev, čtení a psaní. Používejte filmy, písničky a knihy. Jen tak vás učení bude bavit a tím pádem jen tak se anglicky naučíte konečně pořádně.