Nejste přihlášen!
01.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobadoplnění textu
Doplňte správně charakteristiku v textu použitím vhodných stupňů přídavných jmen.
53%
09.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Anglická slovíčka o přírodě. Poslechněte si nahrávku a přepište co slyšíte.
57%
17.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Základní státní zřízení a vedení státu. Všechna slovíčka jsou myšlena obecně, takže nevypisujte jak se podobné instituce…
48%
Správně spojit vedlejší věty za pomocí slovíček who, which nebo where není žádná velká věda. Ale jelikož je to přece jen trošku…
83%
Zvládáte používat anglické kvantifikátory? Kdy použít little a kdy few. A kdy použít verzi se členem a kdy bez něj? Jedna ze…
57%
27.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobana nehodící se slovíčko
Najděte které slovíčko nepatří mezi ostatní do řady. Samozřejmě jde o význam těchto anglických slovíček, které na řádce něco…
67%
Co vlastně patří před podstatné jméno a proč? Komplexnější test, kde už musíte znát alespoň základní zákonitosti some a any a…
72%
15.09.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobas psanou odpovědí
Zima se blíží a bude proměnlivo. Je třeba vše správně pojmenovat, abychom byli připraveni na anglické počasí. Všechny slovíčka…
49%
17.09.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Většina lidí se spokojí s tím, že rozliší rostlinu od květiny. Ale kdo se chce naučit jazyk musí umět alespoň pár druhů rostlin.
71%
Vyberte vždy jeden špatně napsaný tvar příčestí (průběhového tvaru)
60%
Doplňte slovíčka do zadaného textu. Dejte si pozor, zda se jedná o aktivní, nebo pasivní (trpnou) formu přídavného jména. Každé…
46%
25.10.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
Cvíčení na slovíčka - předložky. Dokážete přeložit základní, i trošku pokročilejší předložky? Vyberte vždy nejvhodnější překlad.
78%
12.03.2016 Falešní začátečníci + Slovní zásobakroužkovací test
vyberte nejvhodnější překlad sportovního náčiní v angličtině. Dejte si pozor na správný spelling! A také na různé významy slov…
51%