Nejste přihlášen!
Doplňte slovíčka do zadaného textu. Dejte si pozor, zda se jedná o aktivní, nebo pasivní (trpnou) formu přídavného jména. Každé…
46%
01.08.2015 Falešní začátečníci + Slovní zásobadoplnění textu
Doplňte správně charakteristiku v textu použitím vhodných stupňů přídavných jmen.
53%
06.07.2015 Začátečníci + Slovní zásobadoplnění textu
Dokážete poznat příbuzenský vztah dle popisu?
72%
22.05.2015 Začátečníci + Slovní zásobadoplnění textu
Jednoduché představení. Zvládnete to podobně?
72%